Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta Navimor-Invest Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLNVMRI00017)

16-09-2016 11:28:13 | Bieżący | EBI | 28/2016
Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( ?Emitent? ) informuje, że w dniu 16 września 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone przez Panią Joannę Kosiorek-Sobolewską, ze skutkiem na dzień 16 września 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
  • Wiesław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu