Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji serii D KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)

26-09-2016 11:35:45 | Bieżący | ESPI | 28/2016
oRB_ASO: Wykup obligacji serii D

PAP
Data: 2016-09-26

Firma: KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Wykup obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż 26 września 2016 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 22.801 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii D o łącznej wartości
2 280 100,00 zł., wyemitowanych przez Kancelaria Medius S.A. w 2014 roku.

Seria D była obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było na poziomie stałym 9,5% w skali roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KANCELARIA MEDIUS S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
30-393 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Babińskiego 69
_ulica_ _numer_
+48 12 265 12 76 +48 12 265 12 76
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
679 30 70 026 121850740
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-26 Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANCELARIA MEDIUS S.A.
Tytul Wykup obligacji serii D
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 30-393
Miasto Kraków
Ulica Babińskiego
Nr 69
Tel. +48 12 265 12 76
Fax +48 12 265 12 76
e-mail
NIP 679 30 70 026
REGON 121850740
Data sporzadzenia 2016-09-26
Rok biezacy 2016
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.