Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 11/2016 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych BROWAR CZARNKÓW S.A. (PLBRWRG00013)

26-09-2016 10:01:02 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB-W_ASO: Korekta raportu nr 11/2016 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych

PAP
Data: 2016-09-26

Firma: BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2016-09-26-_zalacznik_ESPI_11-2016_-_Robert_Klimczyk-zawiadomienie_art.19ust.1MAR_korekta_2016-08-12.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-09-26
  Skrócona nazwa emitenta
  BROWAR CZARNKÓW S.A.
  Temat
  Korekta raportu nr 11/2016 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 26.09.2016r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_ od Prezesa Zarządu Roberta Klimczyka – korekta zawiadomienia z dnia 12.08.2016r. o zbyciu przez niego akcji Browar Czarnków S.A. _transakcje łącznie powyżej 5 tys. euro_, o którym Spółka raportowała w dniu 12.08.2016r. Korekta dotyczy szczegółowych informacji dotyczących transakcji, które zostały rozdzielone na poszczególne dni transakcji, podczas gdy wcześniej przedstawione zostały zbiorczo.

  Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2016-09-26-_zalacznik_ESPI_11-2016_-_Robert_Klimczyk-zawiadomienie_art.19ust.1MAR_korekta_2016-08-12.pdf Robert Klimczyk - korekta zawiadomienia z dnia 12.08.2016r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BROWAR CZARNKÓW S.A. Spożywczy _spo_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  64-800 Kamionka
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kamionka 21
  _ulica_ _numer_
  +48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
  _telefon_ _fax_
  www.browarczarnkow.pl
  _e-mail_ _www_
  764-263-40-46 301363600
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-09-26 Robert Klimczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BROWAR CZARNKÓW S.A.
  Tytul Korekta raportu nr 11/2016 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
  Sektor Spożywczy (spo)
  Kod 64-800
  Miasto Kamionka
  Ulica Kamionka
  Nr 21
  Tel. +48 67 350 53 82
  Fax +48 67 345 03 40
  e-mail
  NIP 764-263-40-46
  REGON 301363600
  Data sporzadzenia 2016-09-26
  Rok biezacy 2016
  Numer 11
  adres www www.browarczarnkow.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.