Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2010 r. wraz z projektami uchwał Mera Spółka Akcyjna (PLMERA000019)

20-08-2010 16:25:33 | Bieżący | EBI | 21/2010
Zarząd Mera Schody SA przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki na dzień 15.09.2010 r. wraz z projektami uchwał.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 6 ust.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Adam Koneczny - Prezes Zarządu


Załączniki:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OGŁOSZENIE MERA NWZ

PROJEKTY UCHWAŁ MERA NWZ