Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2011 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

16-02-2011
Zarząd ASSETUS S.A. podaje do wiadomości skorygowany harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku.

Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

- za IV kwartał 2010 r. - 21 lutego 2011 r.;
- za I kwartał 2011 r. - 14 maja 2011 r.;
- za II kwartał 2011 r.- 13 sierpnia 2011 r.;
- za III kwartał 2011 r. - 14 listopada 2011 r.;


Roczny:

- raport okresowy roczny za 2010 rok - 14 czerwca 2011


Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.


PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu