Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

12-10-2016 12:53:35 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

PAP
Data: 2016-10-12

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
71MEDIA S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki 71Media S.A., na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym, od dnia 12 października 2016 r., 71Media S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
71MEDIA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-505 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Lelewela 4
_ulica_ _numer_
+48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-12 Przemysław Czak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
Tytul Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Sektor
Kod 53-505
Miasto Wrocław
Ulica Lelewela
Nr 4
Tel. +48 71 343 26 15
Fax +48 71 341 62 13
e-mail
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2016-10-12
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.