Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV Kwartał 2010 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

21-02-2011 15:16:55 | Kwartalny | EBI | 6/2011
Zarząd ASSETUS S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku. W załączeniu treść raportu.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

ASSETUS_RAPORT IV Kwartał 2010