Raporty Spółek ESPI/EBI

ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 24 sierpnia 2010 roku ORZEŁ Spółka Akcyjna (PLORZL000019)

24-08-2010 15:00:39 | Bieżący | EBI | 65/2010
Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 sierpnia 2010r.


Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacek Orzeł - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwaly NWZ ORZEL SA z dnia 24 08 2010