Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2016 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-11-2016 15:49:19 | Kwartalny | EBI | 11/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_3Q2016