Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kw. 2016 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

14-11-2016 20:07:32 | Kwartalny | EBI | 6/2016
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Przemysław Czak - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_-_raport_2016_Q3