Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy - III kwartał 2016 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

15-11-2016 14:05:45 | Kwartalny | EBI | 16/2016
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
Paragraf 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT_OKRESOWY_KWARTALNY_III_KW_2016