Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

28-12-2016 16:47:30 | Bieżący | EBI | 8/2016
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) podaje do wiadomości, że dnia 28 grudnia 2016 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 1385/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta.

Jako dzień pierwszego notowania 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyznaczony został 29 grudnia 2016 r.

Akcje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLTRMPR00017 notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?TERMO2PWR? i oznaczeniem ?T2P?

Uroczystość debiutu odbędzie się o godzinie 11:30 w Sali Notowań GPW.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu