Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

25-01-2017 13:52:06 | Bieżący | EBI | 1/2017
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.


Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych Spółki w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 9 lutego 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 9 maja 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 9 sierpnia 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 9 listopada 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 24 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Przemysław Czak - Prezes Zarządu