Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

01-02-2017 15:01:43 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż w dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym Pan Zbigniew Zając złożył rezygnację z członkostwa i funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja wynika z planu podpisania umowy ze Spółką na objęcie funkcji Dyrektora Zarządzającego i zakazu prawnego łączenia funkcji nadzorczych z kierowniczymi w spółkach akcyjnych. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jarosław Kopeć - Prezes zarządu