Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy na funkcję dyrektora zarządzającego - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

02-02-2017 15:06:49 | Bieżący | EBI | 5/2017
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż w dniu 01 lutego 2017 roku została podpisana umowa z byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zbigniewem Zającem o pełnienie funkcji dyrektora zarządzającego Spółki. Zarząd ocenił, że potrzeby rozwojowe Spółki wymagają wzmocnienia kadrowego w jej obszarze operacyjnym przez bezpośrednie zaangażowanie osoby znającej Spółkę i jej potrzeby.
Dyrektor zarządzający będzie głównie odpowiedzialny za współtworzenie oraz realizację strategii Spółki, zarządzanie operacyjne wraz z koordynacją działań pracy wszystkich działów Spółki i nadzór nad płynnością.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu