Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

09-02-2017 17:24:30 | Kwartalny | EBI | 4/2017
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  • Przemysław Czak - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_-_raport_2016_Q4