Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A. 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

14-02-2017 15:21:08 | Bieżący | ESPI | 1/2017
oRB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A.

PAP
Data: 2017-02-14

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2017
Data sporządzenia: 2017-02-14
Skrócona nazwa emitenta
71MEDIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 14 lutego 2017 r. pomiędzy Emitentem a 71Media.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"spółka zależna"_ zawarta została umowa objęcia.

Przedmiotowa umowa dotyczy objęcia przez Emitenta 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna wynosi 0,60 zł za akcję. Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 300.000,00 zł, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

W wyniku powyższego w spółce zależnej podwyższony zostanie kapitał zakładowy o kwotę 50.000,00 zł, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
71MEDIA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-505 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Lelewela 4
_ulica_ _numer_
+48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
_telefon_ _fax_
info@71media.pl 71media.pl
_e-mail_ _www_
8971795331 022313070
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-14 Przemysław Czak


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
Tytul Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A.
Sektor
Kod 53-505
Miasto Wrocław
Ulica Lelewela
Nr 4
Tel. +48 71 343 26 15
Fax +48 71 341 62 13
e-mail info@71media.pl
NIP 8971795331
REGON 022313070
Data sporzadzenia 2017-02-14
Rok biezacy 2017
Numer 1
adres www 71media.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.