Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy - IV kwartał 2016 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

14-02-2017 14:52:08 | Kwartalny | EBI | 6/2017
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport IV kwartał 2016 Hurtimex S.A