Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-02-2017 17:17:56 | Bieżący | EBI | 1/2017
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
jednostkowy raport za IV kwartał 2016 r. ? 15 luty 2017r.
jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. ? 15 maj 2017r.
jednostkowy raport za II kwartał 2017 r. ? 14 sierpień 2017r.
jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. ? 14 listopad 2017r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2017r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku