Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2016 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

15-02-2017 19:51:32 | Kwartalny | EBI | 2/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_4Q2016