Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa przedwstępna sprzedaży akcji imiennych Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

24-03-2017 15:04:26 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd Spółki Graphic S.A. informuje o zwarciu przez akcjonariusza Tomasza Mola umowy przedwstępnej zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach 1-3.000.000 na rzecz Pana Leszka Forytta. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej 10.06.2017r.


Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu