Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 11 kwietnia 2017 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

13-04-2017 14:38:26 | Bieżący | EBI | 6/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 11 kwietnia 2017 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:
1. Waldemar Mirosław Kosiński, któremu przysługiwało 7 001 769 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 45,24 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 35,01 % ogólnej liczby głosów.
2. STICHTING GA VOOR GROEN, której przysługiwało 4 114 164 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,58 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,57 % ogólnej liczby głosów.
3. Jacob Rokus Brouwer, któremu przysługiwało 3 050 166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,71 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 15,25 % ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu