Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

21-04-2017 13:57:01 | Bieżący | EBI | 6/2017
"Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2017 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep. A nr 987-2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Graphic S.A