Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

24-05-2017 16:50:03 | Roczny | EBI | 9/2017
Zarząd 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

71M_skonsolidowany_raport_roczny_2016

71M_RR_2016_zal_1_SSF_2016

71M_RR_2016_zal_2_Sprawozdanie_zarzadu_Grupa_2016

71M_RR_2016_zal_3_opinia_raport_bieglego_do_SSF_2016