Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

29-05-2017 15:32:41 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") zmienia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku podając do publicznej wiadomości nowy harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 r. - 14 luty 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 12 maj 2017 roku;
- raport okresowy roczny za 2016 r. - 31 maj 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 11 sierpień 2017 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 r. - 14 listopad 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu