Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

31-05-2017 13:24:22 | Roczny | EBI | 8/2017
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu raport okresowy roczny za rok obrotowy 2016 r w formacie pdf.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za 2016 r- Hurtimex S.A.