Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok 2016 Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

31-05-2017 22:11:10 | Roczny | EBI | 9/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2016.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Grpahic_SA_Raport_Roczny_31.05.17r

opinia niezależnego rewidenta Graphic

raport z badania sprawozdania finansowego Graphic