Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki AKCEPT Finance w dniu 26 czerwca 2017 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

26-06-2017 12:54:27 | Bieżący | EBI | 16/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku PDF.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 26.06.2017r