Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

29-06-2017 12:49:10 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep. A nr 1740 - 2017 walne zgromadzenie Graphic S.A