Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

30-06-2017 15:32:09 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączniku protokół notarialny z ZWZA Hurtimex S.A. - uchwały podjęte na ZWZA Hurtimex S.A. dnia 30/06/2017.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół notarialny WZA Hurtimex S.A