Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. 71Media Spółka Akcyjna (PL71MDA00018)

30-06-2017 20:35:12 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd Spółki 71Media S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. podjęło decyzję w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach.

Wznowienie obrad będzie miało miejsce w dniu 27 lipca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Żurkowski - Prezes Zarządu