Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie zawiadomienia z RB 15/2010 - średnia cena transakcji LIBERTY GROUP S.A. (PLLBRTG00012)

18-10-2010 16:40:52 | Bieżący | ESPI | 16/2010
oRB_ASO: Uzupełnienie zawiadomienia z RB 15/2010 - średnia cena transakcji

PAP
Data: 2010-10-18

Firma: LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-18
Skrócona nazwa emitenta
LIBERTY GROUP S.A.
Temat
Uzupełnienie zawiadomienia z RB 15/2010 - średnia cena transakcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Liberty Group S.A. informuje o otrzymaniu informacji uzupełniającej od podmiotów zobowiazanych, o których mowa w Raporcie bieżącym nr 15/2010, związanego ze zbyciem 363 000 akcji Emitenta.
W informacji podano, że zbycia dokonano po średniej cenie 1,20 zł za akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-18 Magdalena Lizurej-Gawron Prezes Zarządu Magdalena Lizurej-Gawron


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta LIBERTY GROUP S.A.
Tytul Uzupełnienie zawiadomienia z RB 15/2010 - średnia cena transakcji
Sektor
Kod 02-951
Miasto Warszawa
Ulica Piechoty Łanowej
Nr 9a
Tel. 22 427 36 40
Fax 22 642 23 90
e-mail biuro@libertygroup.pl
NIP 951-22-35-691
REGON
Data sporzadzenia 2010-10-18
Rok biezacy 2010
Numer 16
adres www www.libertygroup.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.