Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

19-04-2011
Zarząd Assetus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną w dniu 18 kwietnia 2011 r. Umowę zawartą pomiędzy Assetus S.A. i Polską Agencją Prasową S.A. (PAP).
Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy Assetus S.A. a Polską Agencją Prasową S.A. (PAP) w zakresie zamieszczania na portalach internetowych prowadzonych przez Assetus S.A. udostępnianego przez PAP serwisu informacyjnego i fotograficznego. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. od 18.04.2011 do 31.12.2011 r. tj. na okres ponad 8 miesięcy.
Na czas obowiązywania umowy PAP udzielił Assetus S.A. licencji niewyłącznej do korzystania z dostarczanego przez PAP serwisu informacyjnego i fotograficznego.
W wyniku zawarcia umowy na portalach internetowych będą mogły być zamieszczane aktualne informacje z kraju i ze świata w pełnym zakresie publikowanym przez PAP, co pozwoli podnieść ich wiarygodność i atrakcyjność.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" (Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr 73/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.)

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu