Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Assetus S.A. istotnej umowy. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

19-04-2011
Zarząd Assetus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż została podpisana umowa pomiędzy Assetus S.A. i domem mediowym Cormedia spółka z o.o. dotycząca współpracy w zakresie sprzedaży przestrzeni reklamowej na portalach internetowych prowadzonych przez Assetus S.A.
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony ze skutkiem od dnia 15 kwietnia 2011 roku.
Zgodnie z w/w umową dom mediowy będzie pozyskiwał klientów zainteresowanych emisją reklam na portalu "szybka jazda.pl" należącym do Assetus S.A., w ramach wynajmu własnych powierzchni reklamowych Assetus S.A. w sieci Internet. Dom mediowy będzie również wspierał Assetus S.A. w optymalizowaniu zarządzania sprzedażą wolnych powierzchni reklamowych portalu "szybka jazda.pl".
Powyższa umowa powinna przyczynić się do stabilnego zwiększania przychodów Assetus S.A., związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowej w sieci Internet.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" (Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr 73/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.)

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu