Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończona subskrypcja akcji serii I w ofercie prywatnej Art NEW media S.A. Art New media Spółka Akcyjna (PLANMD000014)

18-10-2010 13:29:32 | Bieżący | EBI | 21/2010
Zarząd Art NEW media S.A. w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii I przekazuje do publicznej wiadomości raport o zakończeniu subskrypcji akcji serii I.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 1, pkt 1) - 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Wysocki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Zakonczenie subskrypcji_seria_I