Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

26-07-2017 18:26:33 | Bieżący | EBI | 13/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2017 roku nie odbyło się z uwagi na brak wymaganego kworum dla podjęcia uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu