Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r. GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

01-08-2017 13:50:18 | Bieżący | ESPI | 10/2017
oRB_ASO: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r.

PAP
Data: 2017-08-01

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-01
Skrócona nazwa emitenta
GRAPHIC S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2017 roku nie odbyło się z uwagi na brak wymaganego kworum dla podjęcia uchwał.
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRAPHIC S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-105 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Węglowa 7
_ulica_ _numer_
032 254 97 73 032 254 97 73
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
634 277 35 30
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
Tytul Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 25 lipca 2017 r.
Sektor Media (med)
Kod 40-105
Miasto Katowice
Ulica Węglowa
Nr 7
Tel. 032 254 97 73
Fax 032 254 97 73
e-mail
NIP 634 277 35 30
REGON
Data sporzadzenia 2017-08-01
Rok biezacy 2017
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.