Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o szacunkowych wynikach finansowych 71MEDIA S.A. (PL71MDA00018)

09-08-2017 15:49:29 | Bieżący | ESPI | 7/2017
oRB-W_ASO: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych

PAP
Data: 2017-08-09

Firma: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 71M_2017_Q2_szacunkowe_wyniki_finansowe.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-08-09
  Skrócona nazwa emitenta
  71MEDIA S.A.
  Temat
  Informacja o szacunkowych wynikach finansowych
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ niniejszym informuje iż w dniu 9 sierpnia 2017 r. powziął informację o szacunkowych wynikach finansowych Spółki za okres II kw. 2017 r. Ze względu na fakt, iż wyniki te w znaczący sposób odbiegają od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie 2016 r., Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż aktualne wyniki finansowe są efektem przygotowywanej zmiany profilu działalności, wskutek której Spółka zaprzestała działalności w obszarze handlu elektroniką, w konsekwencji czego dokonała m.in. sprzedaży akcji 71Media.pl S.A., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 2/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

  Podsumowanie zawierające wybrane dane finansowe Emitenta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, iż szerszy zakres informacji dotyczących wyników finansowych Spółki za okres II kw. 2017 r. zostanie przekazany w raporcie okresowym za II kw. 2017 r., zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

  Załączniki
  Plik Opis
  71M_2017_Q2_szacunkowe_wyniki_finansowe.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  71MEDIA S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-505 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Lelewela 4
  _ulica_ _numer_
  +48 71 343 26 15 +48 71 341 62 13
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8971795331 022313070
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-09 Piotr Żurkowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta 71MEDIA S.A.
  Tytul Informacja o szacunkowych wynikach finansowych
  Sektor
  Kod 53-505
  Miasto Wrocław
  Ulica Lelewela
  Nr 4
  Tel. +48 71 343 26 15
  Fax +48 71 341 62 13
  e-mail
  NIP 8971795331
  REGON 022313070
  Data sporzadzenia 2017-08-09
  Rok biezacy 2017
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.