Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy II kwartał 2017 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

11-08-2017 10:42:46 | Kwartalny | EBI | 13/2017
Zarząd Spółki Hurtmex S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za 2 kwartał 2017 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport II kw 2017 Hurtimex S.A