Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu za II kwartał 2017 - aktualny Akcjonariat Spółki Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

22-08-2017 10:02:31 | Kwartalny | EBI | 14/2017
Zarząd Spółki Hurtimex S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 - uzupełniony o aktualny Akcjonariat Spółki.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport II kw 2017 Hurtimex S.A. - struktura akcjonariatu