Raporty Spółek ESPI/EBI

Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

24-08-2017 20:10:17 | Bieżący | ESPI | 8/2017
oRB_ASO: Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości

PAP
Data: 2017-08-24

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta
GREMPCO S.A.
Temat
Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 23-08-2017 r. spółka portfelowa GREMPCO S.A. tj. CIAT Spółka z o.o. w Konstantynowie Łódzkim złożyła do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego w postaci:

1_ bankowego tytułu egzekucyjnego nr 95/DRW/2014 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 27 października 2014 roku na kwotę 1.106.510,40 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2014 r., sygn.akt. XII GCo 585/14;

2_ bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 11 maja 2015 roku na kwotę 8.604.143,72 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt. XII GCo 261/15;

wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

GREMPCO S.A. informowała o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego przy SR w Pabianicach Mariusza Kuźniak na wniosek mBank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 oraz nr 95/DRW/2014 w raporcie nr 3/2017 przekazanym systemem EBI w dniu 15-05-2017 _strona 37_, jak również informowała o wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia CIAT Sp. z o.o. przed wytoczeniem powództwa przeciwko mBank S.A. w raporcie EBI z dnia 12.08.2017 i ESPI w dniu 13.08.2017.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
72-100 Łozienica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 2A
_ulica_ _numer_
+48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
856-182-73-62 320833399
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-24 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu Roman Jędrzejewski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
Tytul Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 72-100
Miasto Łozienica
Ulica Prosta
Nr 2A
Tel. +48 (91) 432 35 00
Fax +48 (91) 432 35 36
e-mail
NIP 856-182-73-62
REGON 320833399
Data sporzadzenia 2017-08-24
Rok biezacy 2017
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.