Raporty Spółek ESPI/EBI

Pozew spółki portfelowej CIAT Sp. z o.o. przeciwko mBank S.A. o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

24-08-2017 17:58:52 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23-08-2017 r. spółka portfelowa GREMPCO S.A. tj. CIAT Spółka z o.o. w Konstantynowie Łódzkim złożyła do Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego w postaci:

1) bankowego tytułu egzekucyjnego nr 95/DRW/2014 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 27 października 2014 roku na kwotę 1.106.510,40 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2014 r., sygn.akt. XII GCo 585/14;

2) bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 wystawionego przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie dnia 11 maja 2015 roku na kwotę 8.604.143,72 zł zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy z dnia 28 lipca 2015 r., sygn. akt. XII GCo 261/15;

wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

GREMPCO S.A. informowała o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego przy SR w Pabianicach Mariusza Kuźniak na wniosek mBank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 42/DRW/15 oraz nr 95/DRW/2014 w raporcie nr 3/2017 przekazanym systemem EBI w dniu 15-05-2017 (strona 37), jak również informowała o wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia CIAT Sp. z o.o. przed wytoczeniem powództwa przeciwko mBank S.A. w raporcie EBI z dnia 12.08.2017 i ESPI w dniu 13.08.2017.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu