Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 31 sierpnia 2017 r. TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-08-2017 17:50:59 | Bieżący | EBI | 19/2017
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 31 sierpnia 2017 r. posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu:

1. STICHTING GA VOOR GROEN, której przysługiwało 4 038 643 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 53,01 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,19 % ogólnej liczby głosów.
2. Jacob Rokus Brouwer, któremu przysługiwało 3 050 166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,03 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 15,25 % ogólnej liczby głosów.
3. Radosław Wacław Bartoszewski, któremu przysługiwało 530 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,96 % w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 2,65 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu