Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o nałożeniu kary upomnienia na spółkę GRAPHIC S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

22-09-2017 13:42:15 | Bieżący | EBI | 16/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, że na podstawie uchwały 1104/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A> z dnia 21 września 2017 r. w sprawie upomnienia spółki GRAPHIC S.A., na podstawie par. 17 ust. 1 i par. 17c ust. 1 pkt 1 Regulaminu ASO, Zarząd Giełdy postanowił upomnieć spółkę GRAPHIC S.A., w związku z niedochowaniem przez Spółkę GRAPHIC S.A. wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r., obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uch_1104