Raporty Spółek ESPI/EBI

Dodatkowe informacje związane z umowami objęcia akcji, o których mowa w raporcie nr 54/2010 z dn. 26/10/2010 i 53/2010 z dn 21/10/2010 Motoricus Spółka Akcyjna (PLOPONX00011)

28-10-2010 16:32:02 | Bieżący | EBI | 55/2010
Zarząd Oponix.pl S.A. informuje  że Emisja akcji serii E do Xalarax Ltd i Perdi Ltd, oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji Spółki przez Członka Zarządu zamknęły negocjacje między akcjonariuszami.
Spółka realizując uchwały NWZA z dn 12 sierpnia 2010  wyemitowała 13 mln
akcji serii E do Xalarax Ltd i Perdi Ltd w rozliczeniu za 100% udziałów w podmiocie
Grist99 Sp z o.o., który jest właścicielem podmiotów zależnych.: Aaltonen Sp. z
o.o.- 100% udziałów, Motoricus.com Sp. z o.o.- 100% udziałów, Motoricus
Motor Sport Sp. z o.o. - 50% udziałów, HBZ Sp. z o.o. - 33 % udziałów.
Podmioty te zostały opisane w raporcie EBI nr 17/2010 z dn. 31/03/2010 r.

Akcjonariusze w drodze negocjacji osiągnęli porozumienie w kwestii
obniżenia  ceny zakupu udziałów w spółce Grist99 Sp z o.o., dzięki czemu
wyemitowanych zostało 13 mln z pierwotnie zakładanych 16,72 mln akcji serii E,
zachowując przy tym cenę emisyjna w/g pierwotnej umowy 0,70 pln za akcję.
Transakcja ta realizuje plan konsolidacji grupy, oraz pozwoli zrealizować plany finansowe spółki opublikowane w marcu w raporcie EBI 17/2010 zakładające obroty całej  grupy na poziomie 40 mln pln.

  • Andrzej Wojno - p.o. Prezesa Zarządu
  • Witold Gazda - Członek Zarządu