Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Graphic S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

04-10-2017 22:21:58 | Bieżący | EBI | 17/2017
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że w dniu 10.04.2017r. w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Agnieszka Mol, Beata Mol, Martyna Mol, Tomasz Starzec, Tomasz Serafin, oraz powołano nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Robert Stawiarski, Tadeusz Pawliszewski, Anna Nietyksza, Anna Urbaniak, Robert Ostarek.

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej udostępnione zostaną w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu