Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w składzie Zarządu Graphic S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

04-10-2017 22:34:49 | Bieżący | EBI | 18/2017
Spółka GRAPHIC S.A. niniejszym informuje, że w dniu 04.10.2017r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Mola. Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu: Pana Leszka Forytta jako Prezesa Zarządu oraz Pana Michała Krzyżanowskiego jako Członka Zarządu.

Życiorysy nowych członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Źyciorysy_Zmiana w składzie Zarządu Graphic S.A.