Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

04-10-2017 22:41:30 | Bieżący | EBI | 19/2017
Spółka GRAPHIC S.A. informuje, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, odbwającego się w dniu 04.10.2017r., podjęta została decyzja o zmianie firmy Spółki.

Spółka - po rejestracji przez Sąd - działać będzie pod firmą WOLFS TECHNOLOGY FUND S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu