Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zbyciu udziałów w spółce Graphic Sp. z o.o. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

04-10-2017 22:47:37 | Bieżący | EBI | 20/2017
Spółka GRAPHIC S.A., niniejszym informuje, że w dniu 04.10.2017r., działając na podstawie uchwały numer 3/2017 Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z dnia 04.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie całość udziałów w spółce Graphic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonała zbycia całości posiadanych udziałów w spółce Grpahic Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu