Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadominie członka Zarządu o zbyciu akcji Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

05-10-2017 17:56:16 | Bieżący | EBI | 21/2017
Spółka Graphic S.A. informuje, iż w dniu 05.10.2017r. otrzymała od Pana Tomasza Mola pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki do dnia 04.10.2017r., powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji imiennych Spółki poza systemem obrotu w dniu 04.10.2017r.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Zawiadomienie_Tomasz Mol(1)

Zawiadomienie_Tomasz Mol