Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graphic S.A. w dniu 4 października 2017 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

05-10-2017 19:11:13 | Bieżący | EBI | 22/2017
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 października 2017 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Rep. A nr 2377 - 2017 Protokół zgromadzenia Wspólników Spółki Graphic S.A.