Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys członka Rady Nadzorczej Graphic S.A. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

05-10-2017 22:24:44 | Bieżący | EBI | 24/2017
Spółka GRAPHIC S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2017 opublikowanego w dniu 04.10. 2017 roku, przedkłada w załączeniu do niniejszego raportu życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Anny Nietyksza.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu


Załączniki:

Życiorys_RN_Anna Nietyksza