Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o cesji umów kredytowych i umowy leasingu Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

06-10-2017 20:03:11 | Bieżący | EBI | 27/2017
Spółka GRAPHIC S.A.informuje, w nawiązaniu do rapotu nr 7/2017 z dnia 17.05.2017r. w przedmiocie wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa i objecia udziałów w spółce Graphic Sp. z o.o. oraz raportu nr 20/2017 z dnia 04.10.2017r. w przedmiocie zbycia udziałów ww. spółki,, iż nastąpiła cesja umów kredytowych oraz umowy leasingowej, których stroną był Emitent, na rzecz spółki Graphic Sp. z o.o. Na dzień ogłoszenia raportu Emitent nie posiada zobowiązań kredytowych ani leasingowych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - Informacje poufne

  • Leszek Forytta - Prezes Zarządu
  • Michał Krzyżanowski - Członek Zarządu